← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΞΝΚΟΡ1Φ-0ΘΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
56108
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-03-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79, με αρ. πρωτ. 56108-14-3-2019 ύστερα από αίτημα του κ. Ρομποτή Κωνσταντίνου-Χαράλαμπου για χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού Ε=5.542,71 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΞΕΛΙΝΙΑΔΟΥ» της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου, Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων του Δήμου Λευκάδας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ρομποτής Κωνσταντίνος-Χαράλαμπος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λευκάδας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Λευκάδας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
201259.61
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4284320.74