← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
63Λ0ΟΡ1Φ-ΓΗ6
Αρ. πρωτοκόλλου
49756/7 - 3 - 2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-03-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 49756-7-3-2019) ύστερα από αίτημα του κ. Μπούρμπου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος στην περιοχή «Άντρου », Τ.Κ Λακώνων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών του Δήμου Κέρκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μπούρμπου Παναγιώτη του Σπυρίδωνος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
131603.4450
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4400491.6189