← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
Ψ0ΥΩΟΡ1Θ-ΩΚΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
1615/15-03-2019
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-03-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 720,88 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΠΑΛΙΟ ΓΕΡΑΝΙ» εκτός οικισμού Τ.Κ. Γεράνι, Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του Κουράτορα Κωνσταντίνου του Αντωνίου
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΡΑΤΟΡΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πλατανιά
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Χανίων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
488098.95
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3930564.13