← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5951/3-10-1997
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-03-19
Θέμα
ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 583Α γαιών ΚΕΦΑΛΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΚΑΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΟΥΣΚΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου