← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
522/14-2-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-03-19
Θέμα
ΠΡΆΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΎ ΈΚΤΑΣΗΣ ΘΈΣΗ ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΙ ΤΗΣ ΝΉΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου