← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
ΩΣΓΝΟΡ1Φ-24Η
Αρ. πρωτοκόλλου
171073
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-08-19
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 171073-09-08-2019) ύστερα από αίτημα του κ. Μουζακίτη Δημητρίου του Ιωάννη στην περιοχή «Κατσουλάτικα» Δημοτικής Κοινότητας Αυλιωτών Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας.
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
127109.2528
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4410418.6639