← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3162.2-7-2001
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-12-19
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΚΜ 1155 ΓΑΙΩΝ ΚΩ-ΕΞΟΧΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου