← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6ΕΦΡΟΡ1Φ-ΤΜΜ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-06-20
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 1-2019 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6%CE%95%CE%A6%CE%A1%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A4%CE%9C%CE%9C/document.pdf