← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5637/12-10-1989
Ημερομηνία Καταχώρησης
11-09-20
Θέμα
ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΜ 1338 ΚΩ ΤΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΤΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου