← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΜΗ9ΟΡ1Υ-ΙΨΟ
Κ.Α.Δ.Α συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
59661/18-08-2017
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-10-20
Θέμα
Αποστολή της με αριθμ. 1-2020 Απόφασης της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Ροδόπης
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A9%CE%9C%CE%979%CE%9F%CE%A11%CE%A5-%CE%99%CE%A8%CE%9F/document.pdf