← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7452/7-10-1994
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-10-20
Θέμα
Απάντηση επί αιτήσεως (ΖΑΜΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΖΑΜΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου