← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1255/9-4-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-11-20
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΓΚΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καλυμνίων
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου