← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Ω50ΝΟΡ1Φ-ΨΞΔ
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΨΩ4ΩΟΡ1Φ-Ξ4Ψ
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-21
Θέμα
Η ΥΠ' ΑΡ. 1-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A950%CE%9D%CE%9F%CE%A11%CE%A6-%CE%A8%CE%9E%CE%94/document.pdf