← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
6ΑΔ24653Π8-644
Αρ. πρωτοκόλλου
250529
Ημερομηνία Καταχώρησης
23-05-23
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ AMBER-RENEEE BUCKLEY TOY GEOFFREY, ΘΕΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΑΝΑΣ, Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΕΜΒΑΔΟΥ: 520,93 Τ.Μ.
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
AMBER RENEE BUCKLEY
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αιγιαλείας
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αχαΐας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
354907.33
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4212550.75