Επισήμανση--> ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (Ε.Ε.Δ.Α.)

← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
74ΚΠΟΡ10-27Β
Αρ. πρωτοκόλλου
3331/154524
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-09-14
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ (άρθρο 14 Ν. 998-79) στη θέση «Χονδρή Ράχη» της Τ.Κ. Συκεώνα της<br /> Δ.Ε. Φύλλου του Δ. Παλαμά
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΛΑΜΠΡΟΣ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΑΡΚΑΚΗ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Παλαμά
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Καρδίτσας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
343630.327
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4372650.349
ΑΔΑ Απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων
Ω63ΑΟΡ10-ΥΑ0