Αναρτημένες Αποφάσεις

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων

Εμφανίζονται 1 - 50 από 29356 1 2 3 588
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
67036 19-11-18 Πράξη Χαρακτηρισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
67035 19-11-18 Πράξη Χαρακτηρισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
67034 19-11-18 Πράξη Χαρακτηρισμού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
67033 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 8.012,34 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μακρές Πεζούλες» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Βογιατζάκη. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
67032 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του νόμου 998-1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και ύστερα από την με ημερομηνία 26-10-2018, υποβληθείσα αίτηση του κ. Ευαγγέλου Κωτή του Γεωργίου, για το χαρακτηρισμό έκτασης , η οποία κείται στη θέση «Σταυρός» της Τ.Κ. Ανθηρού του Δήμου Αργιθέας. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
67031 19-11-18 Πράξη Χαρακτηρισμού 1250.84τ.μ. Θέση Βαρβάρες Άνω Βολιμών-Τ.Κ. Άνω Βολιμών Δ.Ζακύνθου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67030 19-11-18 Πράξη Χαρακτηρισμού 1305.89τ.μ. Θέση Βαρβάρες Α.Βολιμών-Τ.Κ. Άνω Βολιμών Δ.Ζακύνθου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67029 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ251813-12-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΛΑΓΓΑΝΙΔΙΑ,Τ.Κ.ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΩΝ,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67028 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ245115-5-11--2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ...ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΗ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Τ.Κ...ΣΚΑΛΑΣ,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67027 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.244461-5-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΑΓΡΗΛΙΑΣ.,Τ.Κ..ΧΑΒΔΑΤΩΝ,Δ.Ε..ΠΑΛΙΚΗΣ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67026 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.255737-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΔΟΛΙΧΑ ΕΥΡΕΤΗΣ,Τ.Κ...ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ..,Δ.Ε..ΕΡΙΣΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67025 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ255709-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ....ΜΑΤΣΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ. ΔΟΛΙΧΑ ΕΥΡΕΤΗΣ,Τ.Κ.ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ,Δ.Ε..ΕΡΙΣΟΥ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67024 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ255772-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ..ΧΙΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΣΟΥΠΑΔΩΝ.,Τ.Κ.ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ.,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67023 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.255857-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ...ΣΠΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ.ΦΑΟΥΡΙ,Τ.Κ..ΦΑΡΑΚΛΑΤΩΝ..,Δ.Ε...ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67022 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ255266-15-11-2018,ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ....ΚΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ...,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΑΧΙΛΑΤΑ ΣΑΡΛΑΤΩΝ..,Τ.Κ..ΣΒΟΡΩΝΑΤΩΝ.....,Δ.Ε..ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67021 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.255226-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ...ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ,Τ.Κ...ΚΑΡΑΒΑΔΟΥ.,Δ.Ε..ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67020 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ Ν.998-79 (ΑΡ.ΠΡΩΤ:.οικ.255826-15-11-2018),ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ...ΚΟΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.,ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ..ΒΡΩΜΟΥΛΑ,Τ.Κ.ΣΚΑΛΑΣ,Δ.Ε...ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΩΝ ,ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
67019 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 (6875-190554) ύστερα από αίτημα του Δήμου Μώλου -Αγ. Κων-νου ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
67018 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 254671-16-11-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Αλαμάνου Χαριλάου του Νικολάου στην περιοχή «Λάκους-Παπαδιάς» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων, τοπικής κοινότητας Πεντατίου, Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67017 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 254690-16-11-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Αλαμάνου Νικολάου του Παναγιώτη στην περιοχή «Περιβόλια» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων, τοπικής κοινότητας Πεντατίου, Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67016 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 254661-16-11-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Αλαμάνου Χαριλάου του Νικολάου στην περιοχή «Περιβόλια» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων, τοπικής κοινότητας Πεντατίου, Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67015 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 254647-16-11-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Αλαμάνου Γεωργίου του Παναγιώτη στην περιοχή «Λάκους-Παπαδιάς» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων, τοπικής κοινότητας Πεντατίου, Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67014 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 246940-16-11-2018) ύστερα από αίτημα του κ. Κατσαρού Αναστασίου- Χριστοφόρου του Ευσταθίου στην περιοχή «Καλάμι» Τοπικής Κοινότητας Γιμαρίου Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67013 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79, με αρ. πρωτ. 258431-19-11-2018 ύστερα από αίτημα του κ. Πάλμου Ιωάννη για χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 8.926,76 τ.μ., η οποία κείται στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑΣ» της Τοπικής Κοινότητας Σπαρτοχωρίου, του Δήμου Μεγανησίου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
67012 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 255097-16-11-2018) ύστερα από αίτημα της κ. Nahla Archer του Abdulmalik στην περιοχή Καράπαπα ή Αμπελάκι» δημοτικής ενότητας Μελιτειέων τοπικής κοινότητας Χλωμοτιανών Δήμου Κέρκυρας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
67011 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79 (257552-16-11-2018) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΟΪΔΟΛΙΒΑΔΟ" Δ.Κ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
67010 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙ", Τ.Κ. ΘΥΡΙΟΥ, Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΗΣ κ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
67009 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-1979 (αρ.πράξης 5878-188490-13-11-2018) κατόπιν αιτήματος του ΓΚΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Ηλία στην θέση "Ντάμπασι" Δ.Ε.Οινοφύτων Δ. Τανάγρας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
67008 19-11-18 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 9.050,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση "Αναδασμός Νέας Καλλίστης" των Δήμων Κομοτηνής Και Ιάσμου Π.Ε. Ροδόπης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ
67007 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού ΤΜΗΜΑ 1: 5.230,71τ.μ. ΤΜΗΜΑ 1Α: 84,26τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΦΡΟΥΔΙΑ ΑΚΤΗΣ-ΓΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Μαυρομάτη Κωνσταντίνου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
67006 19-11-18 Χαρακτηρισμός έκτασης ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
67005 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 3.162,52 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλακούρες» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου σε συνέχεια της με αριθμό 15504 υποβληθείσας αίτησης του κ. Κυριακίδη Θωμά και ΣΙΑ Ε.Ε Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
67004 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998-79(255903-15-11-2018) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΥΡΓΟΣ ή ΔΙΑΣΠΟΡΑ" Τ.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
67003 19-11-18 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4249,68 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΠΑΣΗ ΚΩΝ-ΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67002 19-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Κωπαίδικό Πεδίο -Διανομή Ακραιφνίας Β΄Κατηγορίας, ΔΕ Ακραιφνίας Δήμου Ορχομενού ΠΕ Βοιωτίας, εμβαδού 11.536,00 τ.μ , μετά από αίτηση της ετ. Π.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ- Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
67001 19-11-18 ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 28.900 Τ.Μ. ΚΑΙ 67.303,65 Τ.Μ. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΒΙΓΛΑ-ΚΛΗΜΑΤΑΚΙ" ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙ-ΝΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΛΙΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
66993 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9094-12-11-2018 ύστερα από αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Υ. στήν περιοχή «Δεξαμενή Μαλίων» εκτός ορίων οικισμού, περιφέρειας Δ.Κ. Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66992 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8882-05-11-2018 ύστερα από αίτημα του Λουλουδάκη Ευάγγελου στήν περιοχή «Δρακόλακας», Τοπικής Κοινότητας Βοριζίων, Δημοτικής Ενότητας Ζαρού, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66991 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8801-02-11-2018 ύστερα από αίτημα του Καργάκη Κωνσταντίνου στήν περιοχή «Τειχιό» Τοπικής Κοινότητας Βοριζίων, Δημοτικής Ενότητας Ζαρού, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66990 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8800-02-11-2018 ύστερα από αίτημα της Καργάκη Γιάννας στήν περιοχή «Γριά Ελιά» Τοπικής Κοινότητας Βοριζίων, Δημοτικής Ενότητας Ζαρού, περιφέρειας Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66989 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8785-01-11-2018 ύστερα από αίτημα του Καργάκη Ιωάννη στήν περιοχή «Θυμομούρι» Τοπικής Κοινότητας Βοριζίων, Δημοτικής Ενότητας Ζαρού, περιφέρειας του Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66988 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8784-01-11-2018 ύστερα από αίτημα του Μελαμπιανάκη Ζαχαρία στήν περιοχή «Αμύγδαλος», Τ.Κ. Βοριζίων, Δ.Ε. Ζαρού, Δήμου Φαιστού, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66987 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9031-12-11-2018 ύστερα από αίτημα του Φραγκιουδάκη Εμμανουήλ στήν περιοχή «Ρίζα ή Χωρδάκια», Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας και Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66986 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9025-09-11-2018 ύστερα από αίτημα του Δεσδενάκη Δημόκριτου στήν περιοχή «Αγία Άννα» Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66985 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9026-09-11-2018 ύστερα από αίτημα του Δεσδενάκη Μιχαήλ στήν περιοχή «Αγία Άννα» Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66984 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 09-11-2018 ύστερα από αίτημα της Μπελαδακη Ιωάννας στήν περιοχή «Καραβάς» Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66983 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 8803-02-11-2018 ύστερα από αίτημα του Λουπάκη Κωνσταντίνου στήν περιοχή «Κάμπος, περιοχή Καλοκαιρινού Χάνι στο 7ο χλμ Ε.Ο. 90», Δημοτικής Κοινότητας 3ου Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66982 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9027-09-11-2018 ύστερα από αίτημα του Δεσδενάκη Δημόκριτου στήν περιοχή «Σιρίμια» Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66981 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9087-12-11-2018 ύστερα από αίτημα του Δεσδενάκη Κωνσταντίνου στήν περιοχή «Πόρος» Τοπικής Κοινότητας Μεγάλης Βρύσης, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας του Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
66980 17-11-18 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9028-09-11-2018 ύστερα από αίτημα της Βασιλάκη Ειρήνης στήν περιοχή «Αξέντι» Δημοτικής Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, περιφέρειας Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 29356 1 2 3 588

.