← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7ΡΤΧΟΡ10-ΧΤ6
Αρ. πρωτοκόλλου
3700/199353
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-10-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εκτάσεως ( άρθρου 14, Ν. 998-79) ύστερα από αίτημα του κ. Γεωργίου Σδράκα, κατοίκου Μαυρομματίου Καρδίτσας
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΡΑΚΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μουζακίου
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Καρδίτσας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
304217.865
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4368586.475