← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
7Ω7ΥΟΡ1Ι-Λ42
Αρ. πρωτοκόλλου
72784
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-10-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Λάï» Τ.Κ. Μενετών, Δήμου Καρπάθου (Γεωργιάδης Γεώργιος)
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Καρπάθου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
787200.56
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3932594.58