← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Α.Δ.Α. (ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ)
64ΚΙΟΡ1Ι-Ν6Φ
Αρ. πρωτοκόλλου
86017
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-11-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το αρ. 14 Ν.998-79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 34 Ν.4280-14, ύστερα από αίτημα του Δήμου Αμοργού, στη θέση «ΚΑΛΑΘΑΡΗΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ», κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΑΜΟΡΓΟΥ, της νήσου ΑΜΟΡΓΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Δήμος Αμοργού
Τοπογραφικό Διάγραμμα
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Αμοργού
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
675275.08
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4084829.13