← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3872/15-5-2008
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-12-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79(αρ. πρωτ. πράξης 3872/15-5-2008) ύστερα από αίτημα του Ηλιόπουλου Δημητρίου του Παύλου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Φοινίκης, Δημ. Ενοτ. Μεθώνης, του Δήμου Πύλου-Νέστορος.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ηλιόπουλος Δημήτριος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύλου - Νέστορος
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
299983.59
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4075431.28