Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 1 - 50 από 1026 1 2 3 21
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
64253 25-05-18 441/15-2-1995

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64251 25-05-18 2368/8-9-2006

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ KM 1888^238 ΓΑΙΩΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (Δ/ΝΣΗ ΑΡΓΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ)

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
64202 24-05-18 4496

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 57.849,36 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Καλομοιράκη Μιχαήλ στην περιοχή
« Φουρνιά» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου , Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64189 24-05-18 4497

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 37.702,00 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Καλομοιράκη- Μωυσάκη- Καναράκη Αρετάκη στην περιοχή «Φουρνιά» ,της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου, Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64180 24-05-18 3247

η υπ' αριθ. 108/2007 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 6.198,14 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Πολυχρονάκη Ευτυχίας στην περιοχή «Αγ. Φωτιά» ,της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64179 24-05-18 1589

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 6.198,14 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Καραβελάκη Νικολάου στην περιοχή «Αγ. Φωτιά» ,της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64177 24-05-18 808

η υπ' αριθ. 14/2005 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 9.343,00 τμ που κείται στη θέση"Κυθιό" της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Δαμιάνωφ Αλέξιεφ)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64176 24-05-18 3103

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 10.650,00 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Δαμιάνωφ Αλέξιεφ στην περιοχή «Κυθιό» ,της Τοπικής Κοινότητας ΤΚ Καλού Χωριού , Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64172 24-05-18 2650

η υπ' αριθ. 100/2007 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 17.014,28 τμ που κείται στη θέση" Κοπροκεφάλα" της Τοπικής Κοινότητας Παλαικάστρου του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. ΙΤάνου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Ψυκαράκη Αθηνάς)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64171 24-05-18 4296

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 20.047,50 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Ψυκαράκη Αθηνάς στην περιοχή «Κοπροκεφάλα » ,της Τοπικής Κοινότητας ΤΚ Παλαικάστρου , Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64168 23-05-18 520

Απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 30.198,48 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της εταιρείας "Αφοι Αμπατζίδη ΕΠΕ" στην περιοχή «17ο km Αγ. Νικολάου - Σητείας» ,της Τοπικής Κοινότητας ΤΚ Καλού Χωριού , Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64166 23-05-18 2450

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 64.221.48 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της εταιρείας "Αφοι Αμπατζίδη ΕΠΕ" στην περιοχή «17ο km Αγ. Νικολάου - Σητείας» ,της Τοπικής Κοινότητας ΤΚ Καλού Χωριού , Δημοτικής Ενότητας Αγ. Νικολάου του Δήμου Αγ. Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64126 21-05-18 509/22-01-2009

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 509/22-01-2009) ύστερα από αίτημα της κ. Θεοφίλου Ελένης του Γεωργίου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Προσηλίου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64125 21-05-18 370/21-01-2009

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 370/21-01-2009) ύστερα από αίτημα της κ. Θεοφίλου Ελένης του Γεωργίου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Προσηλίου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64124 21-05-18 794/11-02-2009

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 794/11-02-2009) ύστερα από αίτημα της κ. Θεοφίλου Ελένης του Γεωργίου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Προσηλίου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64092 17-05-18 1211/18-4-2005

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής εκτασης σύμφωνα με το άρθρα 14 Ν.998-79(1211/15-4-2005)του Καραβά Βασίλειου στη θέση Φτελιές περιοχής Δήμου Αράχωβας Ν.Βοιωτίας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
64091 17-05-18 356

η υπ' αριθ. 356/9-2-2004 πράξη χαρακτηρισμού απόφαση της Δ/νσης Δασών Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3.488,17τμ που κείται στη θέση" Κεφάλια " ΤΚ Καβουσίου, ΔΕ Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μαρκάκη Ιωάννου)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63991 11-05-18 461/30-01-2007

Πράξη χαρακτηρισμού στη θέση Λατσούδι Ανω Σούρπης περ.Δήμου Λιβαδειάς Ν.Βοιωτίας,εκτάσεως συνολικού εμβαδού 9.003,26 τ.μ.που αφορά τον Ηλία Ιωαν.Νταλιάνη,νε Αρ.Πρωτ.461/30-01-2007.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
63986 11-05-18 6721/10-12-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ KM 945A ΓΑΙΩΝ ΚΩ-ΕΞΟΧΗΣ (ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63977 10-05-18 1730/29-3-2000

Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 8.624,48 τ.μ στη θέση "Λιάπικα" Δ.Δ Τοπολιάνων

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
63950 09-05-18 2719

1/1994 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
63909 07-05-18 2257/18-04-1995

Πληροφοριακό έγγραφο ( Απάντηση επί αιτήσεως ) χαρακτήρα έκτασης μετά από αίτημα των Αντώνη & Χρήστου Φωτόπουλου στην θέση πλησίον Εθνικής Οδού Κοινότητας Τσουκαλεΐκων Δ.Ε. Βραχναιΐκων Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
63876 03-05-18 2257/18-04-1995

Πληροφοριακό έγγραφο ( Απάντηση επί αιτήσεως ) χαρακτήρα έκτασης μετά από αίτημα των Αντώνη & Χρήστου Φωτόπουλου στην θέση πλησίον Εθνικής Οδού Κοινότητας Τσουκαλέϊκων Δ.Ε. Βραχναιΐκων Δήμου Πατρέων Π.Ε. Αχαΐας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
63856 02-05-18 3946/4-12-2002

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης 1.840,444 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ στην περιοχή « Ετιανή Κεφάλα» ,της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων , Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63854 02-05-18 4460/16-12-2004

η υπ' αριθ. 30/2004 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 12516,60 τμ που κείται στη θέση «Τρουλί» της Τοπικής Κοινότητας Μύρτους του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Σμαργιανάκη Κων/νου)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63851 02-05-18 680/5-3-2004

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Σμαργιανάκη Κων/νου στην περιοχή « Τρουλί» ,της Τοπικής Κοινότητας Μύρτους, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63845 02-05-18 57/3-2-2004

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 234.465.87 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Κοσμέα Ιωάννου στην θέση «Δίλακος» ΔΚ Νεάπολης του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
63843 02-05-18 1307/20-8-2010

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΔΡΟΣ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
63842 02-05-18 2357/16-11-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΜΟΝΑΚΙΑ ΚΟΚΚΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΜΕΤΑΞΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
63841 02-05-18 1172/2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ  
63838 02-05-18 257/10-4-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
63836 02-05-18 1312/11-9-2001

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΥΓΑΖΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΊΟΥ ΣΑΜΟΥ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΛΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
63834 02-05-18 2265/15-10-1992

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΥΚΑΛΗ ΣΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
63832 02-05-18 7075/17-12-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣ ΒΑΣΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63724 25-04-18 4230/23.10.2003

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, ύστερα από αίτημα του Ελευθερίου Δεμέναγα, στη θέση "ΦΡΕΑ-ΔΕΜΕΤΗ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ" νήσου Κέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63721 25-04-18 330/22-01-1992

Πληροφοριακό έγγραφο για το χαρακτήρα έκτασης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 του Ν.998/79, ύστερα από αίτημα του κ. Γεωργίου Ψήνα του Παναγιώτη, στην περιοχή «Ράχη» Τοπικής Κοινότητας Πλατανίου Δημοτικής Ενότητας Ρίου Δήμου Πατρέων Π.Ε.Αχαΐας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
63720 25-04-18 2/11-7-1983

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/11-7-1983 ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63696 23-04-18 6405/14-12-1984

ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 545 γαιών ΛΙΝΔΟΥ (ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΑΜΠΗ του ΛΟΥΚΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63692 23-04-18 1092/29-5-2008

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 545Α ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63688 23-04-18 7016/30-12-1987

ΕΓΓΡΑΦΟ: Δίνονται πληροφορίες για τη φύση έκτασης της Κ.Μ 546 γαιών ΛΙΝΔΟΥ (ΧΡΥΣΑΝΘΗ θυγ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΖΑΒΛΗ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63684 23-04-18 3437/6-7-1999

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 543 ΓΑΙΩΝ ΛΙΝΔΟΥ (ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΛΛΑΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63682 23-04-18 3321/30-6-2000

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 109 ΓΑΙΩΝ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΦΛΩΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63681 23-04-18 2442/27-07-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 2442/27-07-1998 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ''ΑΣΩΜΑΤΟΣ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ(ΣΙΓΡΙ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
63666 20-04-18 3742/11-07-2016

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 3742/11-07-2016 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΟΡΦΟΣ-ΒΑΓΗ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
63656 19-04-18 421/29-2-1996

Χαρακτηρισμός έκτασης στη θέση Δέση-Μυλοποτάμου νήσου Ίου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
63644 19-04-18 1281/07-07-1988

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1281/07-07-1988) κατόπιν αιτήματος της ετ. SEPTONA A.E. (πρωην ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Γ.ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΒΕΕ) στην θέση "Τεμπέλι" ή "Αγ.Αθανάσιος" ή "Λυσιά" κοινότητας Οινοφύτων και νυν Δήμου Τανάγρας

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
63627 18-04-18 3228/6-6-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 291Η ΓΑΙΩΝ ΑΣΓΟΥΡΟΥ (ΜΑΣΤΡΟΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63561 12-04-18 2922/10-6-2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
63505 05-04-18 7739/1-12-1997

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
63446 02-04-18 2419/21-7-2005

η υπ' αριθ. 80/2005 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3412,70 τμ που κείται στη θέση" Αγ. Αντώνιος" του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Βογιατζάκη Ομήρου κλπ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 1026 1 2 3 21