Αναρτημένες Αποφάσεις χωρίς ΑΔΑ (έως 30-9-10)

Πράξεις Χαρακτηρισμού Εκτάσεων και Αποφάσεις ΕΕΔΑ εκτός Διαύγειας

Εμφανίζονται 1 - 50 από 1076 1 2 3 22
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
65131 17-07-18 2187/14-05-1981

''ΒΕΒΑΙΩΣΗ''

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
65124 17-07-18 3803/30-09-1996

''Απάντηση επί αιτήσεως

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
65123 17-07-18 3743/06-10-1989

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 3743/06-10-1989 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΟΥΤΣΑΠΛΗ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΡΑΧΗ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
65119 17-07-18 1876/29-10-1990

πληροφοριακό έγγραφο του Δασαρχείου Λιδωρικίου το οποίο εκδόθηκε έπειτα από την χωρίς ημερομηνία αίτηση τoυ Κουτουνιά Παναγιώτη του Κων/νου κατοίκου Αμυγδαλιάς Δήμου Δωρίδας - σύμφωνα με την αριθμ. 88416/579/Πε/1-12-00 Δ/γή του Υπουργείου Γεωργίας επέχει θέση πράξη χαρακτηρισμού εφόσον τηρηθούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 14 του Ν. 998/79 - έκταση συνολικού εμβαδού 8 στρ με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α κείμενη στη θέση «Παλιοταράτσα» περιφέρειας Τ.Κ. Αμυγδαλιάς Δήμου Δωρίδας όπως αυτή εμφανίζεται στο από Ιούλιο 1990 Τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Νικολάνδρου κλίμακας 1:200, σύμφωνα με το οποίο, η έκταση δεν είναι δασική

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
65081 13-07-18 1142

η υπ' αριθ. 73/2009 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 635479,56 τμ που κείται στη θέση " Σακάστρα κλπ" της Τοπικής Κοινότητας Περβολακίων του Δήμου Σητείας, Δ.Ε. Ανάληψης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των κληρ. Ασπραδάκη Ιωάννου)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65080 13-07-18 4036

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης 727.779,11 τμ.σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των κληρονόμων Ασπραδάκη Ιωάννου στην περιοχή «Σακάστρα κλπ» ,της Τοπικής Κοινότητας Περβολακίων , Δημοτικής Ενότητας Ανάληψης του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65079 13-07-18 8235/25-11-1981

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 8235/25-11-1981 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.792,96ΤΜ, ΣΤΗΝ Θ. ΑΛΩΝΑΚΙ-ΚΟΥΜΑΝΙ, ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ ΦΑΡΡΏΝ, ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
65077 13-07-18 3848/21-08-2002

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ.
ΠΡΑΞΗΣ. 3848/21-08-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΜΑΥΡΑ ΑΜΠΕΛΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΜΥΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
65016 11-07-18 2042

η υπ' αριθ. 53/2007 απόφαση της Α βαθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 3.804,39 τμ που κείται στη θέση" Μπόντα" της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας του Δήμου Σητείας , Δ.Ε. Σητείας , Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Σταυρακάκη Εμμανουήλ, Γεωργίου και Ελένης)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
65014 11-07-18 3220

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 3.804,39 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα των Σταυρακάκη Γεωργίου- Ελένης και Εμμανουήλ στην περιοχή «Μπόντα» ,της Δημοτικής Κοινότητας Σητείας, Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64967 09-07-18 1495/7-6-1991

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΡΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
64912 03-07-18 697

η υπ' αριθ. 68/2008 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 8521,41 τμ που κείται στη θέση" Σφουγγομάλι" ΔΚ Αγίου Νικολάου , ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Παγκάλου Μαρίας)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64911 03-07-18 211

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Παγκάλου Μαρίας στην περιοχή « Σφουγκομάλι» ,της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64908 03-07-18 2064

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του μαυροφόρου Γεωργίου στην περιοχή « Χάλικας» ,της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου αγίου νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64907 03-07-18 2256

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Σκαρβελάκη Μαρίας και Εμμανουήλ στην περιοχή « Κάψαλος» της Τοπικής Κοινότητας Σκοπής, Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64905 03-07-18 487

η υπ' αριθ. 70/2008 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.885,45 τμ που κείται στη θέση" Βαθύ Ζουργιά" ΔΚ Κριτσάς, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μιχαηλίδη Γεωργίου)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64904 03-07-18 204

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα τουΜιχαηλίδη Γεωργίου στην περιοχή « Βαθύ Ζουργιά» ,της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς , Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64902 03-07-18 2364

η υπ' αριθ. 27/2006 απόφαση της Α βάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4.809,04 τμ που κείται στη θέση" Λακκάκι Πύργου- Βαθύ" ΔΚ Κριτσάς, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Μαρνέλλου Αντωνίου- Σοφίας και Αικατερίνης)

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64899 03-07-18 80

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Μαρνέλλου Αντωνίου στην περιοχή « Λακκάκι Πύργου- Βαθύ» της Δημοτικής Κοινότητας Κριτσάς, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου,του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64854 29-06-18 906/31.03.1999

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79, ύστερα από αίτημα του Νικολάου Τούντα, στη θέση "Μεγάλο Ρέμμα" της νήσου Κέας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
64847 29-06-18 4308 π.ε./04.02.1986

Ανάρτηση πληροφοριακού εγγράφου που αφορά χαρακτήρα εδαφικής έκτασης, ύστερα από αίτημα του Νικολάου Τούντα, στη θέση "ΤΣΑΡΟΥΧΙ-ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ" της νήσου Κέας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
64845 29-06-18 3441π.ε./29.03.1989

Ανάρτηση πληροφοριακού εγγράφου που αφορά χαρακτήρα εδαφικής έκτασης, ύστερα από αίτημα του Χρήστου Σορώτου, στη θέση "ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΜΑ" της νήσου Κέας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
64834 28-06-18 2854/1996

Πράξη Χαρακτηρισμου (πληροφοριακό έγγραφο) σύμφωνα με το άρθρο14 Ν. 998/79 αριθ. 2854/8-7-199 6ύστερα από τoυς Αφοι Κ . Βαίτσου στη θέση "Στριβός"Δ.Κ Κάτω Τιθορέας Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
64770 25-06-18 10675/10-12-2003

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.663,55ΤΜ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΛΙΜΠΕΗ" ΘΕΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
64748 25-06-18 4171/12-10-2009

Πράξη χαρακτηρισμού στή θέση Καλανάκι Δ΄Ζώνη περ. Δήμου Αράχωβας Ν.Βοιωτίας στο ονομα Βιολέτα Καλύβα & Παρασκευή Δασαργύρη.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
64738 24-06-18 604/5-2-2004

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΦΝΙΑΣ ΜΗΝΙΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
64737 24-06-18 602/3-3-1992

ΜΟΡΦΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2281,00 ΤΜ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
64704 21-06-18 4997/10-10-2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 1888^982 γαιών ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ (ΓΙΑΛΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
64675 20-06-18 1304/91/31-01-1996

Απάντηση επί αιτήσεως του κ. Ευθύμιου Δημ. Μπακλέζου για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού σε έκταση εμβαδού 4.140,40 τ.μ. στη θέση "Ρεματάκια" Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε.Παρνασσού, Δήμου Δελφών.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
64673 20-06-18 3262/21-09-1992

Απάντηση επί αιτήσεως του κ. Θεόδωρου Αργ. Μπακλέζου για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού στη θέση "Ρεματάκια" Τ.Κ. Επταλόφου, Δ.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
64672 20-06-18 1567/04-10-1991

Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ.εγγράφου 1567/04-10-1991) κατόπιν αιτήματος του Λούλη Γεώργιου στην θέση "Λουτσα" κοινότητας Αρματος και νυν Τ.Κ. Αρματος Δήμου Τανάγρας

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
64671 20-06-18 3912/30-09-1994

Απάντηση σε αίτημα της κ. Ελένης Ανδρ. Πανάγου για χαρακτηρισμό έκτασης εμβαδού 5.086,87 τ.μ. στη θέση "Ρεματάκια" Τ.Κ. Επταλόφου, Π.Ε. Παρνασσού, Δήμου Δελφών.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
64654 20-06-18 8702/97/12-1-1998

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΜ 397Δ γαιών ΠΥΛΙΟΥ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
64585 18-06-18 727/13-2-2009

πραξη χαρακτηρισμου εκτασης εμβαδου 2456,99 τ.μ. στην περιοχη πεζουλες γερανιου περιφερειας δημου ρεθυμνου π.ε. ρεθυμνης της αποκορωνιωτακη στεφανιας

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
64573 15-06-18 1958/17-04-2003

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 1958/17-04-2003) ύστερα από αίτημα του Παπαδέα Σωτηρίου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αβίας, Δημ. Ενοτ. Αβίας, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64571 15-06-18 705/8-7-2005

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΕΝΔΡΙΑΔΕΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ GRAHAM GONES

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
64550 14-06-18 262/18-2-1986

Βεβαιώση πληροφοριακού εγγράφου περί χαρακτηρισμού έκτασης στη θέση «Μεταμόρφωση Σωτήρος» περιφέρειας Κοινότητας Τρικόρφου Ν. Φωκίδας, εμβαδού 11464 τ.μ. όπως αυτή ακριβώς απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 1985 τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 του Μηχανικού Ιωάννη Θ. Αναγνώστου θεωρημένο αντίγραφο του οποίου συνοδεύει την βεβαίωση αυτή δεν είναι δασική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ¨Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας ¨ και δεν διαχειρίζεται σήμερα από την Υπηρεσία μας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
64549 14-06-18 1918/23-10-1990

Βεβαίωση πληροφοριακού εγγράφου περί χαρακτηρισμού έκτασης πού βρίσκεται στη θέση ¨Καλαμάκι¨ περιφέρειας Κοινότητας «Τρικόρφου» Ν. Φωκίδας εμβαδού 10.586 τ.μ. όπως αυτή ακριβώς απεικονίζεται στο από τον Σεπτέμβριο 1990 τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500 του Μηχανικού Ιωάννη Ασημακόπουλου θεωρημένο αντίγραφο του οποίου συνοδεύει την βεβαίωση η οποία δεν είναι δασική, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 998/79 ¨Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας ¨ και δεν διαχειρίζεται σήμερα από την Υπηρεσία μας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
64504 12-06-18 1784/8-5-2009

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΚΙ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΥΣΤΕΡΑ ΠΑΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ
64489 11-06-18 4683/18-8-2004

Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης με ΚΜ 151^30 γαιών ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ, νήσου Ρόδου - Δ/νση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Επιλέξτε Δασική Υπηρεσία
64466 11-06-18 3860/27-8-1997

Πράξη Χαρακτηρισμού της έκτασης με ΚΜ 334Α γαιών Δαματριάς, νήσου Ρόδου - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ - ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΑΕ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
64438 07-06-18 2429/31-07-1995

Απάντηση της αίτησης του κ. Δημητρίου Σκορδή όσον αφορά εδαφική έκταση 6.663,00 τ.μ. στην θέση "Άη Γιάννης" Δ.Κ. Μαυρολιθαρίου , Δ.Ε. Καλλιέων, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
64404 06-06-18 7171/2008

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ''ΣΥΚΙΑ'' Δ.Δ ΑΓΡΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
64378 05-06-18   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
64354 01-06-18 7952/18-10-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 7952/18-10-2005) ύστερα από αίτημα του κ. Μπεχράκη Πέτρου του Παύλου στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, Δημ. Ενοτ. Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64353 01-06-18 7953/18-10-2005

Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 ( Αριθ. Πρωτ. Πράξης 7953/18-10-2005) ύστερα απο αίτημα του Χιουρέα Χριστόγιαννη του Ηλία στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αγίου Νικολάου, Δημ. Ενοτ.Λεύκτρου, του Δήμου Δυτικής Μάνης.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
64325 31-05-18 3028/26-08-1996

Απάντηση επί αιτήσεως του κ. Κων/νου Γ. Παφίλη για έκταση συνολικού εμβαδού 1.758,00 τ.μ. στη θέση «Μπυροβός» ή «Πέροβα Καμίνι» περιφέρειας Δ.Κ. Γαλαξιδίου, Δ.Ε. Γαλαξιδίου, Δήμου Δελφών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  
64305 30-05-18 1345

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 37.684,34 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Τούλια Δημητρίου στην περιοχή
« Γωνιά» ΔΚ Βραχασίου του Δήμου Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου,Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64297 29-05-18 2214

Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης, εμβαδού 4.403,18 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα του Λιουδάκη Ιωάννου στην περιοχή
« Μπερμικοκλάδα» οικισμού Φιορέτζηδων του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
64290 29-05-18 342

Πληροφοριακό έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου για χαρακτηρισμό έκτασης στη θέση Βαλτσέικα , Μεγάλου Βάλτου Κορινθίας , μετά από αίτηση του Πανουσόπουλου Θεοφάνη

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Αριθμός Πρωτόκολλου Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 1076 1 2 3 22