← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3422/16-8-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
02-12-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (Αριθ. Πρωτ. Πράξης 3422/16-8-2010) ύστερα από αίτημα της Κωστάρα Γεωργίας του Παναγιώτη στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Αχλαδοχωρίου, Δήμ. Ενοτ. Πεταλιδίου, του Δήμου Μεσσήνης.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Κωστάρα Γεωργία
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεσσήνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
313449.216
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4089015.917