← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1456/17-07-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 (1456/17-07-1986) ύστερα από αίτημα των Ζαμπετάκη Ιωάννη & Μαυρίκου Δημήτριου στην περιοχή "Παφιλίδα" τ.κ. Δαφνώνα Δήμου Χίου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΜΑΥΡΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
681771.34
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4247282.52