← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7744/22-12-2003
Ημερομηνία Καταχώρησης
09-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.998/79
(αριθ. πρωτ. πράξης 7744/22-12-2003), κατόπιν αιτήσεως του του Αυγουλά Κων/νου του Μιχαήλ,
και αφορά στην Κ.Μ.2625 γαιών Κω-Εξοχής, δήμου & νήσου Κω.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
791280
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4089205