← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1784/2-4-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 1784/2-4-2002),
κατόπιν αιτήσεως του του Ιωάννη Σπανού του Χρήστου,
και αφορά στην Κ.Μ.2288 γαιών Λαχανιάς, δήμου & νήσου Ρόδου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ιωάννης Σπανός του Χρήστου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
848190
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3984396