← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
8699/97/16-1-98
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 8699/97/16-1-98),
κατόπιν αιτήσεως του Πεταλά Γεωργίου,
και αφορά στην Κ.Μ.1006 γαιών Ασκληπείου, δήμου & νήσου Ρόδου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Πεταλάς Γεώργιος
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
855388
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3995476