← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΨΠΤΗΟΡ1Κ-476
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-14
Θέμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 36-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1ΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΠΤΗΟΡ1Κ-476/document.pdf