Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 1 - 50 από 2424 1 2 3 49
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
75637 26-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΠΙΔΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75631 26-05-20 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ ΜΑΣΣΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75625 26-05-20 η υπ' αρίθ. 50-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75619 26-05-20 η υπ' αρίθ. 39-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75612 26-05-20  
75582 25-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ Α.ΝΙΚΟΛΑΟ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75578 25-05-20  
75573 25-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΚΟΥΝΕΛΑΚΞΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΥΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΛΟΠΟΙ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75567 24-05-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ( ΤΣΙΜΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75564 24-05-20 η υπ' αρίθ. 35-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75561 24-05-20 η υπ' αρίθ. 38-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75555 23-05-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75401 14-05-20 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 20-2019 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
75400 14-05-20 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 22-2019 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
75387 13-05-20 ανάρτηση της υπ' αρίθ. 65-2011 απόφασης Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75191 21-04-20 η υπ' αριθ. 52-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
75157 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 5-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75150 14-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 6-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75141 13-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 4-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75123 10-04-20 «Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθμ. 3-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας » ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
75039 01-04-20 Ανάρτηση στο διαδίκτυο και διαβίβαση της αριθ. 2-2019 απόφασης T.Ε.E.Α. Ν. Φθ-δας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
74976 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 1748-28-02-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74974 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 13-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 14543-1564-08-02-2010 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74973 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 17-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 3403-13-04-2006 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74971 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 18-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ Α.Π. 8634-21-11-1996 ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74970 23-03-20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 15-2019 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 4010-04-05-2008 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74969 23-03-20 ΑΡΙΘΜ. 19-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΧΑΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ Α.Π. 10179-25-10-2005 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
74923 16-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74900 13-03-20  
74830 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74829 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74828 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 26-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74827 11-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74826 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74825 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 28-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74824 10-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
74797 09-03-20 Απόφαση Αριθ. 1-2020 Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Άρτας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε.ΑΡΤΑΣ
74796 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 12-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74795 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 13-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74794 09-03-20 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 11-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
74770 05-03-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74758 05-03-20 η υπ' αρίθ. 79-2011 απόφαση Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74725 03-03-20 η υπ΄αρίθ. 84-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθιίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74722 03-03-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74689 28-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74685 28-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74651 27-02-20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
74602 26-02-20 ανάρτηση στο διαδίκτυο και στη διαβίβαση της αριθ. 216-14-10-2019 Απόφασης Τ.Ε.Α.Α. Βοιωτίας που αφορά τις υπ΄αριθ. 2297-96725-08-08-2019 αντιρρήσεις του Δ-ντη Δασών Ν. Βοιωτίας κατά της υπ΄αριθ. 2497-91282-05-06-2019 πράξης χαρακτηρισμού του Δασάρχη Θηβών. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
74486 18-02-20 Η ΑΡΙΘ. 14-2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ ΑΙΤ-ΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
74359 10-02-20 η υπ' αριθ. 65-2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου κατόπιν αντιρρήσεων της Μαρνέλλου Μαρίας Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 2424 1 2 3 49
]