Αναρτημένες Αποφάσεις Ε.Ε.Δ.Α.

Aποφάσεις των Τ.Ε.Ε.Α (πρώην Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων)

Εμφανίζονται 1 - 50 από 2000 1 2 3 40
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
68348 14-02-19 Ανάρτηση και διαβίβαση της υπ'αριθμ. 1-2019 απόφασης της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Π.Ε. Έβρου ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
68330 13-02-19 η υπ' αριθ. 49-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση συνολικού εμβαδού 2276,95 τμ που κείται στη θέση" Μπαγαδώρα" της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, του Δήμου Αγ. Νικολάου, Δ.Ε. Νεάπολης, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Κατρίνη Ασκοξυλάκη Αγγελικής). Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68326 13-02-19 η υπ' αριθ. 48-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 6.930,44 τμ που κείται στη θέση "Κουτσουνάρι" της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου, Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων της Καβουσανάκη Δέσποινας.) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68295 11-02-19 η υπ' αριθ. 45-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 2.994,06 τμ που κείται στη θέση" Αλευρικό - Δίσκου" ΔΚ Αγίου Νικολάου, ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Κοκολάκη Αγγελικής και Ατσαλάκη Αλεξάνδρας) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68280 08-02-19 η υπ' αρίθ. 82-2010 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης εμβαδού 47.887.23 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Δουνάκη -Βαν Λίντοτ Κρυσταλλένιας στην περιοχή "Αγγιναράς" ΤΚ Χουμεριάκου ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68244 07-02-19 Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης εμβαδού 11490.94 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα τoυ Γαράκη Λεωνίδα στην περιοχή «Νήσπιτας» ΔΚ Νεάπολης, της ΔΕ Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68214 06-02-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68209 06-02-19 η υπ' αρίθ. 83-2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου εδαφικής έκτασης, εμβαδού 38454.31 τμ σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 ύστερα από αίτημα της Kαραγκιουζη Δημήτριο στην περιοχή «Παπληνού- Γαλανά Χαράκια» ,της Τοπικής Κοινότητας Βαϊνιάς , Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68207 06-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 20 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68206 06-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 19 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68205 06-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 18 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68204 06-02-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΆΡΙΘΜ. 17 -2017 Τ.Ε.Ε.Α ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
68196 06-02-19 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Ε.Δ.Α. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΪΛΑΜΑΚΗ ΚΩΝ-ΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
68171 05-02-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α.2-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
68040 28-01-19 Απόφαση με αριθ. 15-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
67972 24-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.15-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε Α. Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67970 24-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 14-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ 2ΗΣ Τ.Ε.Ε.Α Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΑΞΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67937 23-01-19 Αποστολη της αρ. 05-2014 Απόφασης της Α-Θμιας Ε.Ε.Δ.Α. Ν. Κυκλάδων με έδρα τη Νάξο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
67910 21-01-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6-2018 ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΑΙΤΩΛ-ΝΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Α.Π.: 63380-27-3-2018 ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΑΔΑ: ΨΤΕΛΟΡ1Φ-ΕΨΔ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
67908 21-01-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 12-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
67861 16-01-19  
67860 16-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 32-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67859 16-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 31-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67858 16-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67856 16-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29-2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
67823 15-01-19 Απόφαση Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
67784 14-01-19 Απόφαση αριθ. 2-2018 της 1ης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ανατολικής Αττικής ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
67783 14-01-19 Βεβαίωση σιωπηρής απόρριψης αντίρρησης ΠΡΩΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
67781 14-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 27-1996 ΚΑΙ 48-1193 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67776 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 26-1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67772 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29-1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67771 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ38-1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67770 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 07-1997ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67769 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49-1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67768 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 32-1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67767 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 30-1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67766 11-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24-1993 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67759 11-01-19 Περίληψη απόφασης 1-10 Α' ΕΕΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΑΜΟΥ
67748 10-01-19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΕΑ_6-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67733 09-01-19 η υπ' αριθ. 39-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 26.606,49 τμ που κείται στη θέση "Βιτσιλοχάρακας " ΔΚ Κριτσάς ΔΕ Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου ( κατόπιν αντιρρήσεων των Διαλυνά Εμμανουήλ, Ιωάννη, Αικατερίνη και Μηνά) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67731 09-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 03-1994 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67730 09-01-19 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 05-1994 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ) ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
67729 09-01-19 Απόφαση με αριθ. 19-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
67728 09-01-19 η υπ' αριθ. 44-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 1.938,64 τμ που κείται στη θέση "Άγιος Φανούριος" εκτός οικισμού Ίστρου της Τοπικής Κοινότητας Καλού Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Μανιαδάκη Δημητρίου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67724 09-01-19 Απόφαση με αριθ. 16-2017 της Τ.Ε.Ε.Α. ΠΕ Κορινθίας. ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
67723 09-01-19 ΑΠΟΦΑΣΗ TEEA_ 2-2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67714 08-01-19 η υπ' αριθ. 40-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4030,61 τμ που κείται στη θέση "Καραμπίνη" Σεισίου Δ.Κ. Βραχασίου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων των κληρονόμων Ιωάννου Μανδελένη, Εμμανουήλ Μανδελένη και Νικολάου Μανδελένη ) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67708 08-01-19 η υπ' αριθ. 38-2018 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 4030,00 τμ που κείται στη θέση" Καραμπίνη" Σεισίου Δ.Κ. Βραχασίου, Δ.Ε. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Αγίου Νικολάου, Περιφερειακής Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Σπανάκη Χριστόδουλου) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
67703 08-01-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 16-2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
67702 08-01-19 Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 10.2018 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Κ.Α.Δ.Α Ημερομηνία Καταχώρησης Θέμα Δασική Υπηρεσία Αρχείο Πράξης
Εμφανίζονται 1 - 50 από 2000 1 2 3 40
]