← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5456/14-07-2003
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης με το άρθρο 14 Ν 998/79 (Αιθ. Πρωτ. Πράξης 5456/14-07-2003) ύστερα από αίτημα του κ. Klaus Dieter Haselbruner του Kurt στην περιοχή της Τοπ. Κοιν. Ευαγγελισμού, Δημ. Εν. Μεθώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Klaus Dieter Haselbruner
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Πύλου - Νέστορος
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
302456.95
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4075780.95