← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7ΖΦΩΟΡ1Φ-Υ9Ι
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
7ΖΦΩΟΡ1Φ-Υ9Ι
Ημερομηνία Καταχώρησης
10-12-14
Θέμα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 18-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΖΦΩΟΡ1Φ-Υ9Ι/document.pdf