← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
7536/08/24-6-09
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 7536/08/24-6-09),
κατόπιν αιτήσεως των Ανδρέα Διαμαντίδη & Φλώρας Διαμαντίδη,
του Νικήτα, στη θέση ''Πεζουλιασμένη-Βουνάρι'', δήμου & νήσου Λειψών.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Ανδρέας & Φλώρα Διαμαντίδη, του Νικήτα
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λειψών
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
745431
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4129771