← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
7Λ7ΘΟΡ1Κ-ΦΦΜ
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-12-14
Θέμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΡ.39-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α-ΒΑΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α ΑΝ.ΑΤΤΙΚΗΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7Λ7ΘΟΡ1Κ-ΦΦΜ/document.pdf