← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
4562ΟΡ1Κ-ΩΧ5
Ημερομηνία Καταχώρησης
12-12-14
Θέμα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 3-2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α Β-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Δασική Υπηρεσία
1Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/4562ΟΡ1Κ-ΩΧ5/document.pdf