← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
4893/8-10-1998
Ημερομηνία Καταχώρησης
18-12-14
Θέμα
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης, σύμφωνα με το άρθρο
14 του Ν.998/79 (αριθ. πρωτ. πράξης 4893/8-10-1998),
κατόπιν αιτήσεως της Μαρίας Σακαλή του Σταματίου,
που αφορά στην Κ.Μ.471Α γαιών Κεφάλου, δήμου & νήσου Κω.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Μαρία Σακαλή του Σταματίου
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Κω
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
765982
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4071277