← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
1262/ΑΠΧ53/25-05-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-12-14
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1262/ΑΠΧ53/25-05-2009 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ ΝΙΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ, ΕΙΡΗΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΟ ΛΑΓΚΑΔΙ-ΔΟΤΙΑ" Δ.Κ. ΠΥΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΝΙΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ- ΝΙΤΟΔΑ ΕΙΡΗΝΗ & ΝΙΤΟΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Χίου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Χίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
674901.98
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4225869.72