← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
10501/07-12-2009
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-12-14
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.ΠΡΑΞΗΣ 10501/07-12-2009) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΚΟΡΟΛΗΛΙΑΣ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Μεσσήνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
308939.20
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4113549.17