← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3012/23-06-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-12-14
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ( ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 3012/23-06-2010) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΡΑΓΓΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΝΟΜΙΤΣΗ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΓΓΕΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Μάνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
350096.00
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4072362.45