← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3938/30-06-2010
Ημερομηνία Καταχώρησης
28-12-14
Θέμα
ΠΡΑΚΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΠΡΑΞΗΣ 3938/30-06-2010) ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΙΑΝΟΥΛΕΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝ. ΤΣΕΡΙΩΝ, ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΛΕΥΚΤΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Μάνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
345173.6900
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4086114.4700