← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΡΑΓΟΡ1Θ-ΠΥ2
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
ΒΙΡΤΟΡ1Θ-ΘΡΡ
Ημερομηνία Καταχώρησης
29-12-14
Θέμα
Διαβίβαση Απόφασης Ε.Ε.Δ.Α 48-2014
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΡΑΓΟΡ1Θ-ΠΥ2/document.pdf