← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
101526
Ημερομηνία Καταχώρησης
30-12-14
Θέμα
Πράξη Χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθ. 14 του Ν.998/79 που αποτελεί την ΚΜ 491 γαιών Λίνδου \
Aίτηση Κοκκινογένης Ιωάννης 6ΘΙΟΟΡ1Ι-ΙΕΤ

101526 29-12-2014 ΠΑΛΗΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ περί της φύσης της έκτασης
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
865414.39
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3999630.52