← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3981/87/15-07-1988
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-12-14
Θέμα
Δημοσιοποίηση της αριθ. 3981/87/15-07-1988 Βεβαίωσης Δασάρχη Καλαμάτας που αναφέρεται
στον χαρακτήρα έκτασης εμβαδού 4.347,74 τ. μ. στη θέση "Κιτριές", τοπ. κοιν. Δολών,
δημ. εν. Αβίας, του δήμου Δυτικής Μάνης, προκειμένου αυτή να αποκτήσει έννομες συνέπειες
έναντι παντός (αρθρ. 14 Ν. 998/79)
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΖΕΑΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δυτικής Μάνης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Μεσσηνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
335034.5650
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4088198.1505