← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
3846/19-08-2002
Ημερομηνία Καταχώρησης
31-12-14
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79 ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.3846/19-08-2002 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΟΛΠΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑ'' ΔΗΜ. ΕΝΟΤ.ΑΤΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Επιλέξτε Αποκεντρωμένη Διοίκηση
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Λήμνου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
608964.62
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4421632.24