← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΒΕΙ7ΟΡ1Κ-867
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-01-15
Θέμα
Απόφαση αριθμ. 4-2012 της Δεύτερης Δευτεροβάθμιας Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Αθηνών.
Δασική Υπηρεσία
Β΄ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΒΕΙ7ΟΡ1Κ-867/document.pdf