← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
6129/5-11-1986
Ημερομηνία Καταχώρησης
19-01-15
Θέμα
Πληροφοριακό έγγραφο χαρακτηρισμού έκτασης (αρ. εγγράφου
6129/5-11-1986) μετά από αίτημα της Αικατερίνης Σωτρίλλη,
που αφορά στις Κ.Μ.799 & 799Α γαιών Καλυθιών, δήμου & νήσου Ρόδου.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
Αικατερίνη Σωτρίλλη
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Ρόδου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Δωδεκανήσου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
876956.56
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4030810.52