← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΩΔΝ9ΟΡ1Κ-Κ16
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-01-15
Θέμα
42 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΒΑΘΜΙΟΥ ΕΕΔΑ ΚΑΣΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΔΝ9ΟΡ1Κ-Κ16/document.pdf