← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β297ΟΡ1Φ-ΠΟΜ
Ημερομηνία Καταχώρησης
21-01-15
Θέμα
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 16-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β Α-ΘΜΙΑΣ ΕΕΔΑ ΑΧΑΙΑΣ
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΧΑΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β297ΟΡ1Φ-ΠΟΜ/document.pdf