← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
6Ο4ΣΟΡ1Θ-ΗΨΞ
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-01-15
Θέμα
Διαβίβαση υπ' αριθμ. 09-2014 απόφασης ΕΕΔΑ Εφετείου Κρήτης.
Δασική Υπηρεσία
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ο4ΣΟΡ1Θ-ΗΨΞ/document.pdf