← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός Πρωτόκολλου
5984
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-01-15
Θέμα
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν. 998/79
ΑΡΙΘ. ΠΡΑΞΗΣ.5984/18-11-2003 ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΛΑΓΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ '' ΚΑΡΙΑΝΗ '' Δ. Δ. ΝΑΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ.
Αρχείο Πράξης
Oνοματεπώνυμο Αιτούντος
ΓΕΛΑΓΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Υπηρεσία που Υπάγεται
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ - Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
698137.71
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4350913.50