← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
78Γ3ΟΡ1Φ-ΚΙ2
ΑΔΑ συσχετιζόμενης Πράξης Χαρακτηρισμού
4ΑΜΦΟΡ1Φ-ΥΡ3
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-01-15
Θέμα
Επίδοση, έκθεση και δημοσίευση της με αριθμό 28-2014 απόφασης Α΄θμιας Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Μεσσηνίας
Δασική Υπηρεσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/78Γ3ΟΡ1Φ-ΚΙ2/document.pdf