← Επιστροφή στον κατάλογο καταχωρήσεων

Στοιχεία Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
ΑΔΑ Απόφασης Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.).
Β86ΘΟΡ1Φ-Κ74
Ημερομηνία Καταχώρησης
22-01-15
Θέμα
ΑΠΟΦΑΣΗ 5-2014 Β-ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ-ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΑΡΑΚΟΥ
Δασική Υπηρεσία
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Υπηρεσία που υπάγεται
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Τοπογραφικά Διαγράμματα
Αρχείο Πράξης
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Β86ΘΟΡ1Φ-Κ74/document.pdf